Cập nhật dữ liệu đến ngày 25/10/2021 (Số liệu được lấy từ ngày 06/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 817
Trong ngày: 2
Đã khỏi: 807
Trong ngày: 4
Tử vong: 6
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 0
Phong tỏa: 0
Khu cách ly: 2
Khu vực


Trạng thái
  817
28
81
152
  6
  807
  1.083
  303
Lớp dữ liệu
Cơ sở y tế
 
14
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới